Höviksnäs båtförening
Höviksnäs båtförening


Hamn

Flygbild över hamnenSjökort: 932 SW/SE 931

Lat N58° 02.2 Long: E11° 45.8

Hamndjup: 2.5-1.5m.


Passera mellan grön farledsmarkering och vågbrytarens bojar. Ankarstenar till vågbrytaren ligger på ca 2m djup och är markerade med bojar.

I hamnen råder ankringsförbud.


Hamnen ligger mitt i Höviksnäs gamla samhälle och är välskött, trivsam och skyddadad för alla vindar. Det finns vatten, el, toalett, bastu, sjösättningsramp för båttrailer, nära till parkering. Septiktanktömning kan göras på insidan vågbrytaren.


Gästhamnen är öppen från 1 maj till den 31 september varje år. Gästhamnsavgiften om 200:- tas upp av hamnvärd efter kl. 18. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till hamnvärden på klubbhuset.

Gästhamn:

Gästplatser finns på båda sidor om vågbrytaren.

Gästplatser finns dessutom på nocken brygga 4, 5 och 6 med skylt "GÄSTPLATS".

På brygga 6 finns även Gröna/Röda skyltar där båtägaren ändrar till grön skylt när platsen är tillgänglig.


I hamnen råder ankringsförbud.


I hamnen finns ca 235 privata båtplatser utrustade med bommar av varierande längd. Det finns möjlighet att ligga på de privata platserna efter överenskommelse med båtplatsägaren. På varje brygga finns det angivet vem som disponerar respektive båtplats.

Övrig service:

Närmsta möjlighet att handla livsmedel är på ICA Nära vid Häggvall (ca. 2 km). Där finns även drivmedel och gasol.

Busshållplats med anslutningstrafik till Göteborg, Stenungsund och Skärhamn finns ca 500 m ifrån hamnen.

Barnvänliga Låka badplats ligger ca 500 meter från hamnen. Omgivningen bjuder på fina promenader i omväxlande natur.