Höviksnäs båtförening
Höviksnäs båtförening


HöviksnäsDammen med utsikt över TjörnbronTjörn är en både karg och frodig ö i Europas periferi, men ändå mitt i Norden. Tjörn är en expansiv skärgårdskommun på kustaxeln mellan Oslo och Köpenhamn. Med sin 167 kvadratkilometer stora yta är Tjörn Sveriges sjätte största ö. Den karaktäristiska Tjörnbron förbinder Tjörn med fastlandet.


Tjörn ingår i Västra Götalandsregionen men odlar sina kontakter lika mycket över Nordatlanten som mot kontinenten. Fiske och fraktfart i öster- och västerled har format en kommun som samtidigt är öppen mot världen och fast förankrad i mylla och hav. Det bor idag ca 15 000 människor på Tjörn. Under sommarsäsongen anländer dock tusentals turister och sommargäster hit för att uppleva allt som Tjörn har att erbjuda.


Tjörn är omgiven av en sällsynt och vacker skärgård. Hit hör sju bebodda mindre öar och ett stort antal öde holmar och skär.

Höviksnäs, uselt och fattigt fiskeläge

Höviksnäs på 1920-talet.

En strandsittarfamilj hade sitt enkla hem på Näset redan under 1600-talet. Stugan låg vid farleden genom Hakefjorden där sjöfarande ofta lade till när de hindrades av storm, stiltje eller mörker. Efterhand byggdes flera små hus med bland annat ölservering åt båtarnas besättningar.


Vid början av 1800-talet bodde omkring 15 personer i Höviksnäs by och hamn vid hakefjorden. Läget gjorde att Höviksnäs tidigt blev färjestad med äldre tiders rodd och segelfärjor. Senare byggdes bryggor för segelfärjor och ångbåtar. Ett litet samhälle växte fram. Axel Em. Holmberg skrev 1840 i "Bohusläns Historia och Beskrifning" om Valla - "I socknen ligger ett uselt fiskeläge, Höviksnäs, med en befolkning av sjutton fattiga hushåll".


Hakefjord II under slutet av 1930-talet1907 började dagliga post- och passagerarturer med en liten jakt, kallad postbåten, vilken ersattes av en motoriserad båt. Färjan Hakefjord II (bilden från slutet av 1930-talet) var en modern färja med plats för tre personbilar eller en lastbil, ersatte 1935 den gamla färjan med namnet "Hakefjord". Höviksnäs blev aldrig något stort samhälle, men platsen var i decennier den mest kända orten på Tjörn som porten mot öster med färjeförbindelse till fastlandet via Kåkenäs strax söder om Stenungsund. Ångbåten lade till i Höviksnäs, och det fanns även en affärsrörelse.


Gatan i HöviksnäsUnder 1940-och 50-talet byggdes ett flertal sommarstugor i den vackra omgivningen söder om samhället. Områdena Berga och Höviksstrand blev snabbt populära för ägare som ville komma bort ifrån storstadslivet i Göteborg.


Fram till 1960, då Tjörnbroleden invigdes, måste all resandetrafik och samtliga bussar passera längs den trånga bygatan på väg till och från färjan. Tjörnbron öppnade en ny kommunikationsväg till Tjörn och avslutade en mer än 300-hundraårig epok. Detta medförde att samhället Höviksnäs betydelse minskade, samtidigt som bron förde med sig mycket positivt till Tjörn.


I början av 1980 startade ett nytt steg i tätortens utveckling då ett nytt villaområde började byggdas i anslutning till Häggvall och den då uppförda högstadieskolan.


Höviksnäs båtfärening bildas av en grupp eldsjälar 2002, efter att Tjörns kommun beslutat arrendera ut kommunens fritidshamnar till båtföreningar.