NyheterÅrsmöte 2022

Årsmöte sker via TEAMS torsdag 10/3 kl. 19:00. För anmälan, maila er e-post adress till henric.jk.hansson@gmail.com senast 2 dagar innan. Motioner senast 26/2.

Publicerad av admin den 2022-02-14 08:55:41

ARBETSDAGAR 2022

Vårarbetsdag: Lördag 9/4 kl. 10 Höstarbetsdag: Lördag 15/10 kl. 10

Publicerad av admin den 2022-02-14 08:54:05

Höstarbetsdag

Höstarbetsdagen lördagen den 10/10 klockan 10:00 kommer att genomföras på samma sätt som i våras då vi tyvärr inte kommit igenom COVID-19 pandemin ännu. Vi kommer att anpassa oss till omständigheterna. Vill vara tydliga med att vi följer FHM rekommendationer samt att i någon riskgrupp kommer. Ingen mat kommer serveras så ta med eget om ni önskar. Vi hoppas nu att vi alla kan samlas igen till våren. Väl mött! Under vintern kommer ett större arbete att genomföras på bryggan mot land. Detta var planerat att genomföras innan årets säsong, men då drog ut på tiden pga. COVID-19 valde vi att skjuta på denna reparation då vi inte ville genomföra denna reparation under säsongen med begränsad tillgänglighet till brygga samt risk för skador på båtar. Bryggan kommer nu repareras under vintern och vara klar till nästa säsong.

Publicerad av Styrelsen den 2020-10-03 17:58:20

Nyheter i hamnen

Nyheter i hamnen; Badning tillåts inte i hamnbassängen innanför vågbrytaren, detta för att förebygga olyckor mellan båtar och badande. Nytt markerat område på utsidan av vågbrytaren finns gula bojar visar begränsningen där båtar inte skall passera. Nya bänkar finns placerade på vågbrytaren. Badstege på bastun är borttagen, badning in samband med bastu får ske inom markerat område utan för vågbrytaren. Reparation av bryggan mot land, ett antal pelare har gått av under bryggan och skall bytas. Detta jobbet var beställt och skulle ha utförts innan säsongen. Som vi alla vet så blev inte våren riktigt som planerat. Vi hade möjlighet att få detta arbete utfört den kommande veckan men har beslutat att skjuta på detta till hösten. Bryggan är besiktigad och reparation kan skjutas till hösten. Vi vill inte öppna upp bryggan under högsäsong med avspärrningar, flyttning av båtar, arbete i hamnen som följd. Nu hoppas vi bara att vädret ordnar till sig så vi kan njuta tillfullo av vår hamn!

Publicerad av Styrelsen den 2020-07-05 20:16:28